Het landschap van de gemeente Achtkarspelen is een collage van klei, veen en zand. Aan de west- en zuidzijde liggen de dekzand- en keileemruggen waarop zich de dorpen bevinden.

Het landschap van de gemeente Achtkarspelen is een collage van klei, veen en zand. Aan de west- en zuidzijde liggen de dekzand- en keileemruggen waarop zich de dorpen bevinden. (Augustinusga, Drogeham, Surhuizum, Kootstertille, Buitenpost, Twijzel). In de ingesloten laagte stroomde vanouds de Oude Ried; een zijriviertje van de Lauwers. Het noord-oostelijk deel van het kaartbeeld is bedekt met zeeklei. Tijdens de inbraak van de Lauwers (die gedateerd wordt omstreeks 800) werd het stroomdal van de Ried met een laag klei bedekt. De veenrivier werd een getijdengeul en vulde zich met zware zeeklei.

De noord-oosthoek krijgt zo’n tweeduizend jaar geleden landschappelijk gezien al zijn definitieve vorm. De woonplaatsen Burum en Gerkesklooster maken deel uit van het terpenlandschap. De ontgi…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.