Zolang er op een plaats geen natuur is, moet je dat als bouwer vooral zo zien te houden. Adviesbureaus specialiseren zich in manieren om mensen met ‘natuurangst’ te helpen.

‘Mijn vader leerde me altijd een snoeischaar mee te nemen het land op’, vertelde Harm Veeneman, boer te Hummelo me. ‘Als we een opgeschoten eik tegenkwamen, moest ik die direct wegsnoeien, want als die nog een spriet is merken de ambtenaren het niet.’
Ik lachte een beetje beschaamd, maar tekende zijn verhaal gretig op. Inmiddels blijkt de snoeischaar van deze boer ‘klein bier’. Wegenbouwers dekken kilometers zandhopen angstvallig met plastic af om te voorkomen dat er oeverzwaluwen in gaan nestelen. Projectontwikkelaars laten land waar ze willen bouwen elke paar weken ploegen om te voorkomen dat er planten gaan groeien die op de rode lijst staan. Gemeenten jagen een veel te groot koppel schapen over een toekomstig stadsdeel uit angst dat de Flora- en faunawet die bouw kan verhinderen (z…

Trefwoorden