Net als de eerste is ook de tweede tender van het Waddenfonds ruim overtekend, meldde het ministerie van VROM onlangs. Voor subsidies dit jaar liggen 77 verzoeken op tafel ter waarde van 120 miljoen euro. Te verdelen zijn slechts 33 miljoen euro.

Net als de eerste is ook de tweede tender van het Waddenfonds ruim overtekend, meldde het ministerie van VROM onlangs. Voor subsidies dit jaar liggen 77 verzoeken op tafel ter waarde van 120 miljoen euro. Te verdelen zijn slechts 33 miljoen euro. Nieuw is dat dankzij toestemming van de Europese Unie nu ook aanvragen vanuit de agrarische sector (visserij, landbouw) én het reguliere bedrijfsleven gehonoreerd kunnen worden.
Logische vraag: hoeveel noordelijke ondernemingen hebben zich in deze herkansing gemeld? Het bedrijfsleven klaagde immers dat het Waddenfonds louter bestemd bleek te zijn voor natuurprojecten. Het Waddenfondsbureau in Leeuwarden doet geheimzinnig over de animo onder het bedrijfsleven. Het bureau volstaat met de mededeling dat ‘veel aanvragen zijn ingediend die in de eerste tender nog niet in aanmerking kwamen’.
Het bedrijfsleven zelf is opener. Neem Groningen Seaports. Die organisatie maakt er geen geheim van bij het fonds te hebben aangeklopt om steun voor het openbare, ondergrondse stoomleidingnet op het industriecomplex Oosterhorn bij Delfzijl. Een uniek project. Goed voor het milieu. De atmosfeer wordt straks jaarlijks 90 duizend ton CO2 ‘bespaard’ met de levering van 700 duizend ton ‘processtoom’ aan Akzo Nobel en andere ondernemingen. De stoom komt van EON Energy from Waste. De bouw van deze moderne afvalverbrander vordert. Mogelijk nog dit jaar kan die gaan proefdraaien.
Waar ook Groningen Seaports vaag over blijft, is de hoogte van het gevraagde subsidiebedrag. Waarom toch die terughoudendheid? Binnen het bedrijf is afgesproken daarover geen mededelingen te doen, verontschuldigt zich desgevraagd de woordvoerster, ‘om het subsidieproces niet te verstoren’.
Vaststaat evenwel dat Groningen Seaports op maximaal 200 duizend euro kan rekenen. Dat bedrag voor bedrijfssteun uit het Waddenfonds is namelijk het plafond per project waarmee de EU – ter vermijding van concurrentievervalsing – akkoord ging. Alle beetjes helpen, zullen ze in ‘stoomstad’ Delfzijl desondanks hebben gedacht.

Trefwoorden