In het Groninger landschap is eeuwenlange cultuurhistorie vindbaar. Op een hoogtekaart ontvouwt zich de geschiedenis voor je ogen. Het kleilandschap de Koningslaagte bevindt zich onmiddellijk ten noorden van de stad Groningen. Door dit gebied slingert een dubbele meander van de voormalige rivier de Hunze. De hoogtekaart toont de oude bedding als een lilagroen lint.

Aan de zuidwestzijde van het kaartbeeld zien we crèmegele verhogingen. Ook hier stroomde ooit de Hunze, maar dit deel van de verdwenen rivier kende een ander lot. Hier werd de rivier in de Middeleeuwen bedijkt en na de afsnijding van de Hunze ten noorden van de stad (waarbij het Reitdiepkanaal ontstond) werd nog eeuwenlang bij hoog water brak water ingelaten. Een laat-middeleeuws waterbergingsgebied dus. Dit brakke water voerde slib uit de Wadden aan.

Zo verdween van lieverlee de circa zeventig meter brede bedding uit het landschap. Een opgeslibde kleirug resteerde, waarvan de oude dijken de begrenzing bepaalden. Het kost weinig moeite om de loop van deze dijken rond het voormalige stroomdal te reconstrueren. Die is herkenbaar als een groengele terreinsprong in het land. De Oude Ad…