Terwijl er volop aandacht is voor het cultuur-historisch erfgoed op het Drentse platteland, lijkt de aandacht voor het erfgoed in en om de steden te verslappen.

De samenstellers van het boek Keuterijen in Drenthe beschouwen de woningen van de vroegere Drentse keuterboeren als erfgoed van de armoede. Deze boerenbedoeninkjes verdwijnen in rap tempo. De Bond Heemschut en Stichting Het Drentse Landschap willen via genoemd boek aandacht vragen voor de cultuurhistorische betekenis van keuterijen en proberen door aankoop en renovatie keuterijen op kenmerkende plaatsen te beschermen. Al geruime tijd vóór het boek over keuterijen, verscheen de publicatie Rooksignalen van het boerenerf, over de kleurrijke geschiedenis van het stookhok. In een later uitgebrachte brochure geven Drents Plateau en DAAD Architecten vele nuttige adviezen voor eigentijds hergebruik van stookhokken en verantwoorde aanpassingen en verbouwingen.

Prachtig, al deze aandacht voor d…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.