Een vergeten wandmeubeltje vol grondmonsters, verzameld door landbouwbevorderaar Jacob Elema, krijgt binnenkort een plaats in het Drents Museum. Gerrie Koopman dook in het werk en leven van deze invloedrijke bodemkundige.

Hij dankt zijn bekendheid vooral aan de lezingen die hij in vrijwel elk Drents dorp heeft gegeven: 744 in totaal. Jacob Elema, in 1872 geboren als zoon van een Groninger boer en boerin in Toornwerd, kreeg op 23-jarige leeftijd een aanstelling als Rijkslandbouwconsulent in de provincie Drenthe. Vanuit zijn woonplaats Hoogeveen, en later vanuit Assen, fietste hij de gehele provincie door om de kleine Drentse boer te adviseren bij ontginningen, bemesting en bestrijding van ziekten. Daarbij publiceerde hij in vak- en dagbladen. Hij schreef talloze bijdragen in de Drentse en Asser Courant over landbouwkundige onderwerpen, om zo de boeren vertrouwd te maken met de vele nieuwigheden die op hen afkwamen. Ook verzorgde hij ‘landbouwwinteravondcursussen’. Tal van jonge hoofden en onderwijzers aan…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.