De provincie Drenthe wil de kennis van en aandacht voor aardkundige waarden vergroten. Het Drouwenerzand is vanaf najaar 2009 het eerste aardkundige monument in een reeks monumenten die de provincie de komende jaren wil onthullen.

In april 2006 ging de provincie van start met het project Aardkundige waarden, om verdere aantasting te voorkomen en aardkundige waarden bewust te betrekken bij ruimtelijke planvorming. Het gaat om sporen van de natuurlijke ontwikkelingsgeschiedenis van ons landschap. De wereld van de aardkundige waarden kunnen we bovengronds aflezen aan stuwwallen, pingoruïnes, beekdalen en stuifzandgebieden. Onder het maaiveld gaat letterlijk en figuurlijk nog een hele wereld schuil aan bodemprofielen. Deze worden meestal pas zichtbaar wanneer er in de bodem gegraven wordt. Maar dan is het vaak ook al te laat, want deze aantasting is onomkeerbaar. Alleen dat al is een reden om aardkundige waarden, of misschien beter gezegd aardkundig erfgoed, te beschermen.
Hoe sterk bodem en cultuurhistorie samenhan…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden