De gemeente Groningen presenteert haar plannen om laagbouw te realiseren in de vorm van een tentoonstelling in het gebouw van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. Plannen en ideeën over laagbouw, terwijl vijf jaar geleden juist hoogbouw werd gebracht als de oplossing voor ruimtegebrek. De ideeën achter nieuwe stadmanifestatie van Groningen worden uitgelegd door specialisten.

Via trappetjes kon de bezoeker naar verschillende niveaus klimmen om de laagbouwplannen van een dertigtal architecten te aanschouwen.
De manifestatie over laagbouw als oplossing voor het (toekomstige) ruimtegebrek in de stad bouwt voort op een manifestatie van vijf jaar geleden. Die heette de Intense Stad en ging juist over hoogbouw. Beide passen in een echte Groningse traditie om de stadjers te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen in de stad. De doorgaans gesloten bouwwereld opent zich op die manier voor de burger.
Met De Intense Stad presenteerde de gemeente hoogbouw als een manier om de open ruimte rond de stad te sparen en het draagvlak (meer klanten) voor stedelijke functies als winkels te vergroten. Waarom nu toch weer nadenken over laagbouw? Is de aandacht voor het combineren va…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.