Dorpen lijken tegenwoordig niet meer zonder ‘dorpsvisie’ te kunnen. Hoe komt zo’n visie tot stand? En hoe zien Oudega, Buinerveen en Zoutkamp hun toekomst?

In al de drie noordelijke provincies ondersteunen overkoepelende ‘dorpenverenigingen’ de dorpen bij het opstellen van een visie. Stichting Doarpswurk in Friesland, de Vereniging Groninger Dorpen (VGD) en de Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe (BOKD) hebben hiervoor standaardmethodieken ontwikkeld. De Friese en Groninger aanpak om tot een dorpsvisie te komen, lijken sterk op elkaar. Het betreffende dorpsbelangenbestuur of de ingestelde werkgroep Dorpsvisie stelt eerst een aantal actuele thema’s uit het dorp vast. Vervolgens worden per thema de huidige situatie geschetst, de wensen in beeld gebracht en de actiepunten benoemd. Dat gebeurt aan de hand van zogeheten keukentafelgesprekken: per buurt of straat komen de bewoners op één adres in kleine groepjes bijeen, samen met iemand van …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.