Journalist, dichter en uitgever Abe de Vries bepleit een nieuwe vorm van rentmeesterschap, geïnspireerd op het adellijk wapen van de Thoe Nyenhuysen van Wijnaldum.

Het landschap tussen Harlingen en Franeker, mijn geboortestreek en het landschap van mijn poëzie, ligt onder vuur. Ga maar na: straks waaien er de giftige dampen overheen van een zogenaamd schone afvalverbrander. Een enorm kassencomplex wordt onder Sexbierum gebouwd. In de hele regio zakt de bodem door zout- en gaswinning. En dan is er nog de mogelijkheid, op termijn, van een tweede binnendijkse uitbreiding van de Harlinger industriehaven… Moeten we dat allemaal maar accepteren als ‘economische vooruitgang’?
Op weinig plaatsen in Noord-Nederland wordt een serieuze landschapsbeschermingspolitiek zo node gemist als juist hier, rond het kleine dorpje Wijnaldum. Vaak besteden plannenmakers en bestuurders bij de start van grote industriële of infrastructurele projecten in Friesland, zoals …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.