Tialda Haartsen verbaast zich over de natuur die we in Nederland 'maken'. Wildernisnatuur, zoals 'de' natuurlijke situatie in 'het' verleden ook was. Compleet met grote grazers. Hoewel zot dat in onze eigen gemaakte natuur het ene dier wordt uitgezet en het andere geweerd, voelt het wel net echt...

Hutten bouwen in een Speelbos van Staatsbosbeheer of lekker noten en fruit eten in het Smulbos op de Nijmeegse heuvelrug. De Nederlandse natuurconsument wenst zijn natuurbeleving bij voorkeur te ondergaan in een bos. Toch domineert in de business van de natuurontwikkeling het ideaal van de wildernisnatuur. In ‘natuurlijk’ Nederland hebben we geen wildernisnatuur meer. Dus maken we die, geheel in lijn met onze planningtraditie.

Maar hoe pak je dat aan? Uitgangspunt is ‘de’ natuurlijke situatie in ‘het’ verleden. Het eerste struikelblok is te bepalen welke situatie uit welk verleden wenselijk is. Dat is onder andere lastig omdat de geleerden het niet eens zijn over hoe ‘natuurlijk’ Nederland eruit heeft gezien. Aanhangers van de klassieke climaxtheorie beweren dat Europa na de laatste ij…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.