Aanvankelijk dienden de ruilverkavelingen vooral een landbouwkundig doel, namelijk een betere verkaveling voor de boeren. Is dat in de loop der jaren veranderd?
‘Dat is beslist het geval, ook door de veranderde ruilverkavelingswetgeving. De provincie Drenthe kreeg al snel oog voor natuur, landschap en cultuurhistorie en probeerde een passend antwoord te vinden op het ”bulldozer”-programma van Mansholt in de jaren vijftig. Ruilverkaveling en ruimtelijke ordening gingen steeds meer hand in hand.’

‘De goede verkaveling voor de landbouw slijt weer snel’, is een citaat uit de canon. Gaan we in de toekomst door met ruilverkavelingen?
‘Door de steeds maar doorgaande schaalvergroting groeit ook de behoefte aan grotere huiskavels. Bedrijfsvergroting impliceert namelijk meestal kavelvers…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.