Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid voor de PvdA, heeft een twaalfpuntenplan bedacht voor een sterk platteland. Wijs gebieden aan waar schaalvergroting past en investeer elders juist in het kleinschalige historische (dorps)landschap.

Rondbellend in Den Haag hoorden we dat u de ‘winterschilder van het platteland’ wordt genoemd.
Grommende lach. ‘Ha, ik leg het u uit. Dat is omdat ik mijn nieuwe visie op plattelandsontwikkeling met een slogan aan de man probeer te brengen: “Niet rood maar groen en blauw!” Het gaat mij daarbij om de financieringstructuur onder het huidige plattelandsbeleid. Gemeenten die de leefbaarheid van kleine kernen op het platteland proberen te verbeteren, kunnen nu terecht bij het gemeentefonds en in aanmerking komen voor provinciaal geld. Dan heb je het over middelen voor het onderhouden van de bebouwing en infrastructuur. ‘Rood’, in jargon, de kleur van stenen. Verder is er het Europese Structuurfonds voor de Landbouw, dat nu nog bijna in zijn geheel naar verbetering van de marktpositie van bo…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden