Peter de Ruyter van Atelier Fryslân geeft tekst en uitleg over het Atelier, Friese landschapstypen, ontwikkelingen en plannen.

Wat doet Atelier Fryslân?
‘We zijn een onafhankelijk werkatelier, dat gevraagd en ongevraagd adviezen geeft, inspireert en stimuleert. We komen met ideeën over de inrichting van het landschap, het liefst in de beginfase van de ruimtelijke planvorming. Op 1 oktober 2008 zijn we begonnen op basis van een financiering door de provincie van twee jaar, als uitvloeisel van het Streekplan Fryslân 2007. We hebben inmiddels al flink wat gedaan: adviezen uitgebracht over onder meer het waterfront van Heeg, de verrommeling bij Kollumerzwaag, de landschappelijke inpassing van de N359 van Leeuwarden via Bolsward naar Lemmer, over windenergie, klimaatmaatregelen en de westkant van Leeuwarden.’

Is Friesland zo’n unieke provincie dat het een eigen atelier nodig heeft?
‘Nou ja, Friesland is wel de rijk…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden