Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt. Dijkverhogingen in het Waddengebied kosten echter veel geld en duren jaren. Is die ‘gigantische operatie’ écht nodig? De noordelijke waterschappen zoeken naar alternatieven.

Cees Veerman sprak van een ‘factor 10.’ Als voorzitter van de door de vorige regering in het leven geroepen Deltacommissie en later als Deltaregisseur stelde de oud-minister in verband met de verwachte zeespiegelstijging door klimaatveranderingen nieuwe normen voor de kustverdediging voor. De Nederlandse zeedijken zouden tien keer veiliger moeten worden. Nu geldt voor West-Nederland nog de kans op één doorbraak per tienduizend jaar. Voor de Waddenkust is die norm gek genoeg lager: eens per vierduizend jaar.
`Tja, wanneer is de veiligheid echt aan de orde?’ reageert dijkgraaf (voorzitter) Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân op Veerman’s aanname. `Belangrijk onderliggend thema is hoe de natuurlijke zandsuppletie in de Waddenzee zich de komende veertig jaar ontwikkelt. Ook in het dee…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden