Waddennatuur is geen wiskunde, meent Kees van Es, ‘aanjager’ van het herstelprogramma Naar een rijke Waddenzee. Onmiskenbaar is tegelijk de achteruitgang van de natuurwaarden in het gebied. Actie is nodig. Het motto: ‘Leren door te doen.’

Zeker is dat het in de Waddenzee niet meer porrelt en pruttelt van de schelpen en vissen en dat er minder soorten vogels foerageren. Zeker is ook dat Nederland hier een andere ambitie heeft. ‘We’ willen een Waddenzee met helder en schoon water, en veel voedsel voor dieren en planten. Daarnaast moet er ruimte zijn voor genietende mensen en verdienende bewoners. En de veiligheid is van belang. Dit Streefbeeld 2030 staat in het recent tot stand gekomen en inmiddels gestarte meerjarige natuurherstelplan Naar een rijke Waddenzee. Wie wil weten wat waar is van de verhalen over de dramatische verslechtering van de natuurwaarden in het gebied en welke plannen bestaan om dit aan te pakken, doet er verstandig aan dit in opdracht van het ministerie van LNV opgestelde programma te lezen.
Programmam…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden