Een ‘denktank’ met veertien praktijkmensen buigt zich op verzoek van de Waddenacademie over de sociaal-economische versterking van het Waddengebied. Het doel van deze brainstorm: het in beeld brengen van kansen. Duurzame bedrijvigheid staat voorop.

Hoe integreer je bedrijvigheid met de natuur en het open landschap in de Waddenregio? Dat is een van de vragen die de brainstormgroep onder de loep neemt. Waar wetenschappers vaak tamelijk abstract kansen en mogelijkheden nagaan, onderzoekt de denktank of een idee écht in de Waddenklei kan wortelen. Want problemen volop in de regio. Een werkloosheid van tien á vijftien procent en dreigende bevolkingskrimp. Maar ook veel kansen waarvan rust, ruimte, natuurschoon en een fraai cultuurlandschap er slechts enkele zijn.

De in totaal veertien denktankleden komen uit sectoren als industrie, architectuur, landbouw en toerisme. Zelfs de bankwereld is vertegenwoordigd. Allen hebben voelhorens in het Waddengebied en beschikken over detailkennis van de streek. Het idee om hen bij de ontwikkeling va…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden