Dit verrassende kaartbeeld van Groningen krijg je te zien als de cartograaf meer tekent dan alleen de vlakken en lijnen van een doorsnee landkaart. Aan het neutrale beeld van wegen, sloten, kanalen en bebouwing is met één druk op de knop (we werken immers digitaal) een nieuwe grondgebruiker toegevoegd: de reservaatsbeheerder. In de afgelopen twintig jaar heeft de provincie Groningen hier haar deel van de Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd, vrijwel buiten de aandacht van de media. In alle stilte is er een groene ring van duizenden hectares natuurgebied om de stad gelegd. Landbouwgrond van driehonderd boeren is door de provincie samen met de Dienst Landelijk Gebied in korte tijd getransformeerd tot natuurgrond voor drie natuurbeherende organisaties. Boven de stad de Koningslaagte van…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.