Het land bij Slochteren en Schildwolde ondergaat de komende twee jaar een metamorfose. Het nieuw aan te leggen Dannemeer (water, riet, moeras, veen) vormt straks het hart van de Ecologische Hoofdstructuur van Groningen. Noorderbreedte-redacteur Ineke Noordhoff volgt de aanleg op de voet en doet in elk nummer verslag. In deze eerste aflevering zet ze het plan uiteen.

Er is de laatste tijd al veel natuur gemaakt in de Woldstreek. Noordelijk van het Schildmeer is Tetjehorn ingericht voor moerasvogels en fietsers. Ook boven Kolham is de landbouw opgeschoven om plaats te maken voor natuur; de groene glazenmaker vliegt er rond, stijve ogentroost groeit in slootkanten. Langs een koeienpaadje springen ronde gele bloemen in het oog. Wilde hereford-runderen van lokale boeren staan te herkauwen tussen dit vlooienkruid. In de polder van Woudbloem kregen de twee bestaande stroompjes concurrentie van een nieuwe watergang: de Skald Ae. Gedrieën kronkelen de Slochter Ae, de Scharmer Ae en de Skald Ae door een onlangs bedijkt gebied waar ook het Skaldmeer al is gegraven. Toch, vergeleken bij wat er nog gaat gebeuren bij Dannemeer, waren deze operaties maar klein bi…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.