Meer samenhang brengen in het beleid voor landschappelijke, beeld- en cultuurhistorische kwaliteit. Dat willen de twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe met het Atelier Mooi Drenthe. Binnen dit onafhankelijk opererende atelier kunnen overheden en maatschappelijke organisaties van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. Landschapsarchitect Els van der Laan is benoemd tot atelierleider, voor twee dagen per week. Ze combineert deze functie met haar directeurschap van NoordPeil in Sneek, een bureau voor landschap en stedenbouw.

Atelier Mooi Drenthe maakt onderdeel uit van erfgoedinstelling Drents Plateau. De looptijd is twee jaar. De provincie heeft bij de vorming van haar collegeprogramma hiervoor 720 duizend euro beschikbaar gesteld. Het atelier heeft geen vaste kantoorruimte. Van der Laan zal op verschillende plekken in de provincie te vinden zijn, om gevraagd en ongevraagd advies te geven. ‘Per geval zullen we specifieke deskundigheid inschakelen’, zegt ze. Stads- en dorpssilhouetten, schaalvergroting in de landbouw, de Drentse beekdalen en kanalen en de infrastructuur zijn de thema’s waarmee Atelier Mooi Drenthe zich dit jaar gaat bezighouden. Friesland heeft al enige tijd een soortgelijke ‘werkplaats’ voor ruimtelijke kwaliteit, zie Noorderbreedte 2009-5.

Trefwoorden