Om de biodiversiteit te behouden, hebben elf samenwerkende natuurorganisaties concrete voorstellen gedaan voor een nieuw type soortbescherming. Deze richten zich op het hele land en zijn gebundeld in het rapport Werk aan soorten!. Leefgebiedenbenadering met maatschappelijke partners is de nieuwe trend. Op deze manier zijn beschermingsmaatregelen beter af te stemmen op ruimtelijke ingrepen.

Om de biodiversiteit te behouden, hebben elf samenwerkende natuurorganisaties concrete voorstellen gedaan voor een nieuw type soortbescherming. Deze richten zich op het hele land en zijn gebundeld in het rapport ‘Werk aan soorten’!

Tot voor kort werd min of meer succesvol aan soortbescherming gedaan door per bedreigde soort een beschermingsplan te maken. In zo’n plan stonden maatregelen die terreinbeheerders, soortbeschermende organisaties en provincies moesten uitvoeren. Nu is er de zogeheten leefgebiedenbenadering. Hiermee richten natuurorganisaties zich op soorten die in hetzelfde landschapstype leven. Zij zoeken daarbij actief naar maatschappelijke partners, zoals gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. Op deze manier zijn beschermingsmaatregelen beter af te stemmen …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.