Ten zuiden van Grijpskerk vertoont de hoogtekaart een duidelijke kleuromslag. Langs deze opvallende oost-westlijn lag ooit een van de oudste zeedijken van Groningen. Die beschermde het Zuidelijk Westerkwartier (met de landschappen Langewold in het noorden en Vredewold in het zuiden) tegen de uitgeruimde Lauwerszee. Er is weinig bekend over deze lang verdwenen dijk. De archieven spreken in vage termen over de ‘oude dijk van Langewold’ of ‘de Roder’. Op de hoogtekaart is de dijk echter haarscherp bewaard gebleven.

Rond 800 moet de Lauwerszee zijn ontstaan. Ter plekke van
het huidige Grijpskerk is het dan eb en vloed. De bewoners van Langewold kunnen
daarmee leven. Omstreeks het jaar 1000 begint het gebied zich behoorlijk te
ontwikkelen. De bevolking ontgint nieuw land: in het noorden vanaf de zeekust,
in het westen vanaf de Lauwers en in het zuiden vanuit de Oude Riet. In
Langewold worden liefst negen parochies gesticht, met Sebaldeburen als centrum.

Het is een christelijk landschap; de tufsteen kerken
getuigen van de welvarendheid van de streek. Maar het volg wil de vooruitgang
blijven dienen. En daar is een zeedijk voor nodig. Ergens in de twaalfde eeuw
zal die zijn opgeworpen. Van de zandrug van Noordhorn tot aan de Lauwers, nabij
het Gerkesklooster.

Er is iets bijzonders aan de hand me…