Waarschijnlijk zijn weinig mensen zo enthousiast over het Oost-Groningse woon-waterberging-natuurproject als Henk Poortinga. Hij leidt vanuit de provinciale overheid sinds 2005 het deelproject Ring Blauwestad, dat erop is gericht ook de directe omgeving van het woongebied te vernieuwen en te ontwikkelen. De resultaten stemmen hem heel tevreden: ‘De mensen die in Blauwestad en de omliggende dorpen wonen zijn hartstikke blij, er zijn al 150 nieuwe banen in het gebied ontstaan (dankzij het toerisme), er wordt volop gerecreëerd, de natuur is er. Alleen de kavelverkoop valt tegen, maar wat wil je in deze tijden van crisis... Bovendien: we hebben nog dertig jaar te gaan, dus er is geen reden tot paniek.’

Inmiddels is Poortinga nauw betrokken bij de ‘doorstart’ van Blauwestad. De zorg voor de ontwikkeling van het gebied wordt niet langer gedeeld met bouwbedrijven maar is sinds kort geheel in handen van de provincie en de nieuwe gemeente Oldambt (voorheen Reiderland, Scheemda en Winschoten). Wat zo’n negen jaar geleden bijna idealistisch begon als ‘publiek-private samenwerking’ (PPS), eindigde in flinke bonje tussen de overheden en projectontwikkelaars. Door de stagnerende grondverkoop werden de belangen steeds tegengestelder: de ruimte goed inrichten versus geld verdienen. Trokken eind 2007 Ballast Nedam en BAM zich al terug uit het project, per 1 januari van dit jaar hield ook Koop Holding het voor gezien. Door het ontbinden van de overeenkomst met Koop, moet de provincie Groningen bijna
29 miljoen euro extra investeren. ‘We denken dat terug te verdienen’, zegt Poortinga.
Op dit moment legt de Noordelijke Rekenkamer de laatste hand aan een onderzoek naar het PPS-debacle; het eindrapport wordt in mei verwacht. De conclusie dat er fouten zijn gemaakt, lijkt onvermijdelijk. Niettemin is er ook opluchting bij betrokkenen dat er ‘afscheid is genomen’ van de marktpartijen. Maar hoe nu verder? Een commissie onder leiding van Hans Alders heeft adviezen uitgebracht. Niet weer met commerciëlen in zee, zo vond ook Alders. Creëer schaarste, raadde de commissie verder aan, oftewel: geef voorlopig minder kavels uit. En: doe met de braakliggende terreinen iets tijdelijks (golfbaan, graanfestival, kunst, tijdelijke natuur).
In de afgelopen maanden werkten mensen van de provincie en de gemeente de aanbevelingen uit, waarbij ze ook in gesprek gingen met bewoners, ondernemers, natuurorganisaties en het waterschap. Ze stelden vragen als: ‘Hoe vindt u dat Blauwestad gepromoot moet worden?’ En: ‘Is het een idee om ook recratiewoningen te bouwen?’ Voor de zomer zullen Provinciale Staten en gemeenteraad zich buigen over een nieuwe ‘ontwikkelingsvisie’. Die zal zich uitstrekken tot het jaar 2040, waar de oorspronkelijke einddatum van de woningbouw 2016 was. ‘Maar van langzamer groeien zal Blauwestad alleen maar mooier en de omgeving dus alleen maar beter worden’, verwacht optimist Poortinga.

De Academie van Bouwkunst Groningen bracht eind maart het boekje Ontwerpen voor tijdelijk ruimtegebruik uit.