De identiteit van het noordelijk kustgebied ligt grotendeels in de leegte en dat versterk je niet door er busladingen toeristen op los te laten. Maar wat je niet ziet bestaat niet, en wat niet bestaat heeft geen waarde, dus moet ook dit gebied zichtbaar gemaakt worden voor de massa. Hoewel toeristen er met geen stok naar toe te krijgen zijn, komen ganzen er in grote aantallen overwinteren. Daar is het gros van de boeren niet blij mee, de vogels eten te veel gras en schijten de boel onder. Een enkele boer springt hier handig op in door ganzenarrangementen aan te bieden met overnachtingen en excursies, maar de meeste boeren willen dat een deel van de vogels wordt afgeschoten.
Half februari was het Lauwersmeer dichtgevroren, waar enkele schaatsers dankbaar gebruik van maakten. Bij het gemaal Nieuw Robbengat zwommen wat nonnetjes en kuifeenden in het wak, iets verderop peuterde een roerdomp wormen uit een slootkant. Deze mistroostige vogeloogst werd goedgemaakt door een akker pal tegen een boerderij aan de Friese kant van het gebied. Enorme aantallen grauwe ganzen en wilde zwanen deden zich te goed aan de bevroren suikerbieten. Het roepen van de ganzen en het fluiten van de zwanen, dat aanzwol en afnam met de wind, leverde een toverachtige melodie op. Je hoeft niet met Nils Holgersson te zijn grootgebracht om daar de schoonheid van in te zien.
Wat brengt een suikerbiet of een koe tegenwoordig op? Er wordt te veel suiker geproduceerd en de melkprijs daalt steeds verder. Daarbij is een koe veeleisend. Ze wil in de winter op stal, waar ’s nachts het licht aan moet blijven omdat ze bang is in het donker en als er geen kamermuziek wordt gedraaid, geeft ze uit protest minder melk. Ze verwacht ook een prijzige melkinstallatie, want eeltige handen irriteren haar boezem en ze schijt een berg mest bij elkaar die nergens af te zetten is.
Wat kost een gans? Een gans eet vooral veel gras. Wat brengt een gans op? Het gevoel van natuurbeleving, een kerstmaaltijd en een lever waar hele volksstammen een moord voor doen. Doe de koeien weg en laat de ganzen stevig aanfokken. Van de suikerbieten stook je alcohol waarop een bus rijdt, die toeristen van boerderij naar boerderij brengt. Daar mogen ze op een kreupele gans schieten en de ganzenlever op toastjes wegspoelen met bietenjenever, onder het genot van een landelijk snaterconcert. Met een beetje geluk krijgen ze er ook nog subsidie voor.

Trefwoorden