Sinds 1982 was Johan Visser de solide basis waarop Noorderbreedte als organisatie en uitgeverij stoelde. Hij was verantwoordelijk voor de organisatie, de bestuurscoördinatie, de administratie, de financiën, de advertentieacquisitie en de abonneewerving. Naast abonnementsgelden waren ook structurele en projectsubsidies noodzaak. Hij voerde daarover vele gesprekken met subsidiegevers. Johan: ‘Je probeert dan duidelijk te maken waar Noorderbreedte voor staat: een mooi, eigentijds vormgegeven tijdschrift met een mix van goede artikelen, interviews, vaste rubrieken en indrukwekkende (lucht)foto’s. Maar nog beter is het, wanneer het landschap voor zichzelf spreekt. Daarom namen we de randstedelijke subsidiegevers graag mee naar ons werkgebied. We voerden de besprekingen varend over het Reitdiep of naar Rottumeroog. Of we bezochten de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Dat heeft altijd indruk gemaakt.’

Feestelijke bijeenkomsten
Het regelen van zulke bijeenkomsten was Johan als geen ander toevertrouwd. Dat gold eveneens voor congressen en de presentaties van themanummers, in het prachtige etablissement De Sleutel in Groningen of op locatie in bijvoorbeeld het Fochteloërveen, Café Hamming of bij Oerol op Terschelling. Feestelijk was ook steeds de boottocht die Noorderbreedte jaarlijks met zijn vrijwillige bestuurs- en redactieleden maakt. Met tjalk De trouwe hulp werden het Lauwersmeer, de Waddenzee, het Reitdiep en de Dokkumer Ee verkend. ‘Zoiets mag wat kosten, want je doet iets terug voor mensen die hun tijd en aandacht aan Noorderbreedte geven.’ En mochten er eens meningsverschillen zijn, dan zorgde Johan er met dergelijke ontspannen tochtjes voor dat alle neuzen weer dezelfde kant …

Trefwoorden