Hoe om te gaan met de (verwachte) bevolkings-daling? De begrippen ‘communiceren’ en ‘faciliteren’ duiken veelvuldig op in de krimprapporten en -actieplannen van provincies, gemeenten en andere organisaties. Veel inwoners van (potentiële) krimpgebieden weten niet dat de bevolking in hun dorp of streek in de toekomst (mogelijk) van samenstelling verandert en afneemt. Gemeenten willen daarom met hen een dialoog over krimp aangaan. Bewustwording moet een misschien moeilijke boodschap verzachten: overheden willen meer aan burgers zelf overlaten. Een pleidooi voor actief burgerschap dus.

ZELFREDZAAMHEID.
Hoe om te gaan met de (verwachte) bevolkings-daling? De begrippen ‘communiceren’ en ‘faciliteren’ duiken veelvuldig op in de krimprapporten en -actieplannen van provincies, gemeenten en andere organisaties.
Veel inwoners van (potentiële) krimpgebieden weten niet dat de bevolking in hun dorp of streek in de toekomst (mogelijk) van samenstelling verandert en afneemt. Gemeenten willen daarom met hen een dialoog over krimp aangaan. Bewustwording moet een misschien moeilijke boodschap verzachten: overheden willen meer aan burgers zelf overlaten. Een pleidooi voor actief burgerschap dus. Dorpen en dorpsbewoners moeten zowel intern als extern meer samenwerken om het activiteiten- en voorzieningenaanbod op peil te houden. En hier komt het ‘faciliteren’ in beeld: als overheden …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden