Het kaartbeeld toont opvallende cultuuringrepen in de donkerblauwe en rood-roodbruine kleuren. Hoe vallen die te verklaren?

Als eerste de wierde Wierum. Deze oude woonheuvel bevindt zich enkele kilometers ten noordwesten van de stad Groningen. Wierum is zeer gehavend; slechts een kwart van de oorspronkelijke woonheuvel resteert. De lezer kent het verhaal: talloze wierden of terpen werden in de negentiende en begin twintigste eeuw afgegraven. De vruchtbare terpaarde die zo beschikbaar kwam, diende als meststof voor de schrale akkers van de zand- en veengronden in de Groningse en Drentse veenkoloniën. Op deze wijze verdween meer dan de helft van deze oude woonplaatsen. Helemaal van de kaart verdwenen ze niet, want de uitgegraven gronden liggen laag ten opzichte van de naaste omgeving. Op de hoogtekaart zijn ze goed zichtbaar aan de donkergroene kleur. Die laat duidelijk zien dat de ‘vloer’ van de afgraving een…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden