De derde subsidieronde van het Waddenfonds leverde afgelopen voorjaar honderd verzoeken op. Ruim de helft daarvan is groen van aard. Niet verwonderlijk, want het fonds stond voor het eerst ook open voor plannen, onderzoeken en projecten die de Waddenregio verduurzamen.

Tot de ondernemingen die zich indachtig deze doeluitbreiding direct en indirect bij het fonds hebben gemeld, horen Rederij Doeksen (veerdiensten naar Vlieland en Terschelling) en rederij Wagenborg (naar Ameland en Schiermonnikoog). Wagenborg is toe aan nieuwe schepen. Solar Oil Systems vraagt met het oog daarop om geld voor een proef bij de rederij met varen op koolzaadolie, een ‘wereldprimeur’ volgens dit innovatieve Friese bedrijf. Doeksen mikt op subsidie voor onderzoek naar vloeibaar gemaakt aardgas (LNG), samen met de firma’s Cofely (duurzame technologie) en LNG Europe. In beide aanvragen wordt benadrukt dat de aangekaarte projecten niet alleen stroken met de doelen van het Waddenfonds maar dat zij ook passen in het energieakkoord Noord-Nederland en in het Waddenmanifest van de gezamenlijke eilanden. Twee overeenkomsten die onder andere totale CO2-neutraliteit in de regio beogen. Om hoeveel geld beide Waddenrederijen c.s. hebben gevraagd, is trouwens niet bekend Maken de twee projecten een kans bij het Waddenfonds? Vanuit de inhoud geredeneerd wel. Juist op de Waddenzee zijn groene veerboten een aantrekkelijk perspectief: varende iconen van een klimaatneutraal werelderfgoedgebied. Kritischer kijkt het fonds mogelijk naar het feit dat Doeksen en Wagenborg in hun groene ambities los van elkaar lijken te opereren. Waarom niet samen subsidie gevraagd voor één vergelijkend onderzoek naar de economische én ecologische voor- en nadelen van verschillende groene brandstoffen voor alle Waddenveren? Het Waddenfonds had in de aanloop naar de derde tender op veler verzoek immers óók aangedrongen op gezamenlijke aanvragen ter voorkoming van ‘verspilling’ van subsidiegelden.

Trefwoorden