Was de Hondsrug vroeger een begrip in de aardrijkskundeles, tegenwoordig heeft het gebied weinig uitstraling meer. De bijzondere geologische en cultuurhistorische waarden – denk aan pingoruïnes en hunebedden – staan niet erg in de belangstelling. Daarom gaan het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), de provincie Drenthe en diverse betrokken gemeeenten en instellingen ruim twee miljoen euro investeren in ‘toeristische productontwikkeling’. Doel is om over drie jaar de UNESCO-status van Europees geopark te verkrijgen, het eerste in Nederland.

Het idee hiervoor ontstond in een werkgroep die zich bezighield met de aardkundige waarden in Drenthe. Mensen van het Hunebedcentrum, Drents Plateau (penvoerder van het project), Drents Archief en de provincie werkten de gedachte verder uit. Aan de hand van verschillende thema’s willen zij ‘het verhaal van de Hondsrug’ zichtbaar maken, ook digitaal. Oorlog en vrede is zo’n verhaallijn. ‘Al sinds de prehistorie is de Hondsrug de route geweest waarlangs legers zich hebben verplaatst tussen Coevorden en de stad Groningen. Tal van plekken in het landschap zijn daaraan te relateren, van schansen tot schuttersputjes’, vertelt provinciaal historicus Michiel Gerding van Drents Plateau. ‘Verder zijn we driftig aan het nadenken over aansprekende geologische attracties. Misschien kunnen mensen over een paar jaar een zoutkoepel bezoeken.’ Een nog in te stellen projectbureau hoopt dit najaar een vliegende start te maken met de uitvoering van de plannen.

Trefwoorden