Het idee hiervoor ontstond in een werkgroep die zich bezighield met de aardkundige waarden in Drenthe. Mensen van het Hunebedcentrum, Drents Plateau (penvoerder van het project), Drents Archief en de provincie werkten de gedachte verder uit. Aan de hand van verschillende thema’s willen zij ‘het verhaal van de Hondsrug’ zichtbaar maken, ook digitaal. Oorlog en vrede is zo’n verhaallijn. ‘Al sinds de prehistorie is de Hondsrug de route geweest waarlangs legers zich hebben verplaatst tussen Coevorden en de stad Groningen. Tal van plekken in het landschap zijn daaraan te relateren, van schansen tot schuttersputjes’, vertelt provinciaal historicus Michiel Gerding van Drents Plateau. ‘Verder zijn we driftig aan het nadenken over aansprekende geologische attracties. Misschien kunnen mensen over een paar jaar een zoutkoepel bezoeken.’ Een nog in te stellen projectbureau hoopt dit najaar een vliegende start te maken met de uitvoering van de plannen.

Trefwoorden