Vormgeving is een van de handelsmerken van Noorderbreedte. Sinds 2008 geeft Jelle F. Post dit tijdschrift een ‘gezicht’. Maar ook op andere noordelijke geschriften drukt hij zijn stempel. In opdracht van Keunstwurk deed hij een onderzoek naar de vraag of er zoiets bestaat als een Friese culturele identiteit.

Als Jelle F. Post naar buiten keek, vroeger, vanuit zijn ouderlijk huis in het Friese Hallum, zag hij de kaarsrechte Waddendijk, met daarop het tempeltje van Ids Willemsma, een kunstwerk. Hij keek ook graag mee als zijn broer aan tafel bezig was met werktekeningen voor verpakkingsmateriaal van wafels uit de plaatselijke koekjesfabriek – hun vader was daar commercieel directeur. Hij ontdekte hierdoor hoe mooi lijnen en letters zijn. ‘Door streepjes te verbinden, krijg je letters die iets betekenen. Ik denk dat ik dat magisch vond, als kind’, vertelt de vormgever. In Hallum was ‘rust rechtsaf’ (de dijk, de kwelder, het Wad), ‘drukte linksaf’ (de bewoonde wereld). Bosjes waarachter gevaar zou kunnen schuilen waren er niet, de ruimte was open. Word je als mens van zo’n landschap rechtlijnig…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.