Bovengronds moet een grote industriële installatie komen om het gas naar beneden te pompen, en het bij pieken in de vraag naar gas weer naar boven te halen. EDF heeft voor de vereiste proefboringen, waarmee het in februari 2011 wilde beginnen, een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Intussen is de beoogde begindatum tot eind 2011 uitgesteld, omdat EDF verwacht meer tijd nodig te hebben om bezwaarschriften af te handelen. De bewoners van Pieterburen, de provincie Groningen én gemeente De Marne zijn namelijk tegen de plannen. De Marne wil al jarenlang haar toeristisch potentieel ontwikkelen en Pieterburen speelt daarin een centrale rol. Een open, zo onaangetast mogelijk landschap is daarvoor van groot belang. Ook vragen de tegenstanders of het nodig is extra gas op te slaan. De actiegroep Pieterburen Tegengas vreest bovendien dat de lege zoutkoepels in de toekomst voor de opslag van radioactief kernafval worden gebruikt, aangezien EDF de grootste exploitant van kerncentrales in Europa is en mede-eigenaar wil worden van de (eventuele) tweede kerncentrale in Borssele.

Trefwoorden