De bochten van een verdwenen rivier bepalen het kaartbeeld van het land ten zuiden van Termunten. Het zijn de restanten van de Oude Ae, Munter Ae of Munte. De hoogtekaart maakt ons duidelijk dat Termunten is ontstaan als een dubbelwierde op de oevers van de Munte. Ten noorden van de wierden lag ooit de Munterzijl waardoor de rivier in zee afwaterde. Het restant van de rivier vinden we terug tussen de twee woonplaatsen. Op de oostoever van het Kleine diep torent een laatgotische kerk. Het is een schilderachtige plek.

We volgen de rivier in zuidelijke richting. De oude waterloop buigt allereerst met een scherpe bocht noordwaarts richting Termuntenzijl. Daar werd de Munte vergraven tot het Termuntenzijldiep.
Dit kanaal heeft in 1601 de afwatering van de oude rivier overgenomen.
In de laagtes tussen Termunten en Woldendorp is de loop van de Munte goed te volgen. Halverwege de weg naar Woldendorp passeren we het streekje Baansum. Het gehucht is ontstaan op de oeverwal van de Munte. Het restant van de rivier begrenst de achtertuinen. De hoogtekaart maakt duidelijk dat de Munte bij vloed zeker vijftig meter breed moet zijn geweest.
Grijze Monnikenklooster
Circa vijfhonderd meter ten westen van Baansum lag ooit Grijze Monnikenklooster. De restanten tekenen zich ten zuiden van de boerderijplaats af. Dit cis…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden