De eerste keer dat ik iets over Ecologische Hoofdstructuur hoorde, dacht ik dat het over de gezondheid van je hoofdhuid ging, haaruitval, roos, luizen, dat soort dingen. Net nu ik een beetje begrijp wat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werkelijk inhoudt, namelijk een twintig jaar geleden bedacht plan om natuurgebieden aan elkaar te koppelen en daarmee de natuurwaarden in ons land te stabiliseren, lijkt die alweer achterhaald en ouderwets. Wat zo veel betekent als: we hebben er geen geld meer voor over. In elk geval niet de komende tien jaar.

Net nu ik een beetje begrijp wat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werkelijk inhoudt, namelijk een twintig jaar geleden bedacht plan om natuurgebieden aan elkaar te koppelen en daarmee de natuurwaarden in ons land te stabiliseren, lijkt die alweer achterhaald en ouderwets. Wat zo veel betekent als: we hebben er geen geld meer voor over. In elk geval niet de komende tien jaar.
Henk Bleker, de nieuwe staatssecretaris van Landbouw, vindt dat de voor de EHS gereserveerde terreinen veel beter landbouwgrond kunnen worden dan natuur. Dat de Groninger hobbyboer dit verantwoord vindt, hoeft niet te verbazen. Groene weiden met pony’s zijn tenslotte ook een soort natuur.
Het is jammer dat de Oostvaardersplassen niet via de EHS verbonden worden met de Veluwe en vervolgens met andere natuurgebiede…

Trefwoorden