Regionale identiteit: hebben we nog iets aan dit begrip? Noorderbreedte heeft zich dit heel 2010 afgevraagd. In elk nummer kwam iemand aan het woord over dit niet alleen ingewikkelde maar ook nog eens – vind ik – afstotelijke begrippenpaar. Ieder afzonderlijk en al helemaal als duo klinken de woorden koud en glad. Dat helpt niet erg als je wilt proberen vat te krijgen op hun mogelijke betekenis en waarde. Maar ‘identiteit’ is nu eenmaal een begrip dat vaak terugkeert in het denken over gebieden, hun kwaliteiten, hun eigenheid, hun toekomst. En dus waagden we het erop en besteedden we er een jaar lang aandacht aan, vanuit allerlei invalshoeken. In dit nummer vindt u zelfs vier artikelen die identiteit expliciet als onderwerp hebben, waaronder dit stuk, dat een poging tot nabeschouwen is.

Kennelijk hebben mensen behoefte te benoemen wat de ene plaats anders maakt dan de andere. Daar kunnen tamelijk oppervlakkige redenen voor zijn, zoals de wens een gebied, een stad, een hele provincie ‘op de kaart’ te zetten, te ‘vermarkten’. De vraag kan ook ingegeven worden door wetenschappelijke belangstelling. Hoe is een gebied ontstaan, en door welke specifieke kenmerken onderscheidt het zich van andere gebieden? Welke ontwikkelingen werden daardoor mogelijk of juist bemoeilijkt? Daarbij is ook altijd de volgende vraag aan de orde: bij wie berust de ‘macht’ om eigenschappen toe te kennen aan een gebied?

Er is ook nog een dieperliggend motief om stil te staan bij de bijzonderheid, het unieke van een gebied: de behoefte je op een of andere manier verbonden te weten met een omgeving….

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden