Kennelijk hebben mensen behoefte te benoemen wat de ene plaats anders maakt dan de andere. Daar kunnen tamelijk oppervlakkige redenen voor zijn, zoals de wens een gebied, een stad, een hele provincie ‘op de kaart’ te zetten, te ‘vermarkten’. De vraag kan ook ingegeven worden door wetenschappelijke belangstelling. Hoe is een gebied ontstaan, en door welke specifieke kenmerken onderscheidt het zich van andere gebieden? Welke ontwikkelingen werden daardoor mogelijk of juist bemoeilijkt? Daarbij is ook altijd de volgende vraag aan de orde: bij wie berust de ‘macht’ om eigenschappen toe te kennen aan een gebied?

Er is ook nog een dieperliggend motief om stil te staan bij de bijzonderheid, het unieke van een gebied: de behoefte je op een of andere manier verbonden te weten met een omgeving….

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden