In de rubriek Hoogte op kleur hebben we zes jaar lang bijzondere hoogteverschillen in de noordelijke landschappen zichtbaar gemaakt. We kleurden reliëf in om oude stroomgeulen terug te halen, ruggen van dalen te onderscheiden en menselijke ingrepen in het bodemoppervlak te verklaren. We legden de geschiedenis van het landschap uit aan de hand van de in kaart gebrachte bodemvorm, het accent lag op de terugblik.

In deze nieuwe rubriek, Alles wordt anders, wil Noorderbreedte juist vooruitblikken op nieuwe noordelijke landschappen. Hierin krijgt de hoogtekaart opnieuw de hoofdrol, maar nu als ‘onderlegger’ voor het projecteren van ideeën, kansen en dromen.Dagelijks worden onze landschappen, ook de noordelijke, onderzoekend en schetsend afgegraasd op mogelijkheden voor nieuwe bestemmingen. Tientallen bureaus en diensten werken aan nieuwe functies, dus nieuwe beelden, in het landschap. Het gaat dan altijd om veranderingen in maat en schaal van dorpen en steden, infrastructuur, landbouw en natuur.In ‘schetsateliers’ zoeken ontwerpers, beleidsambtenaren, specialisten en bewoners naar oplossingen voor ruimtelijke problemen of naar invulling van nieuwe ruimtelijke kwaliteiten. In Alles wordt anders ton…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.