Sommige stadsvernieuwingsplannen missen iets, sommige missen alles. Volgens critici is de vernieuwing van het Havenkwartier in Harlingen een schoolvoorbeeld van het laatste. Hier verrijzen in een oud, aan zee gelegen schipperswijkje met kleine huisjes noeste appartementencomplexen die volgens de Vereniging Oud-Harlingen getuigen van weinig eerbied voor alles wat de Friese havenstad zo waardevol maakt. Steen des aanstoots is met name het complex Willemstaete: 22 luxe-appartementen, gebouwd in vier woonlagen op een laag garages, pal achter de vorig jaar met veel tamtam vernieuwde zeekeringsmuur bij de Willemshaven en boven op de fundamenten van het Blokhuis, een uit 1496 daterend verdedigingswerk dat hertog Albrecht van Saksen liet bouwen.

Het luxe woonblok heeft niets van een kasteel. ‘Een enorme misser’, zo noemt Anneke Visser, voorzitter van Oud-Harlingen, Willemstaete. ‘Met zo’n hoog gebouw op die plaats sluit de stad zich compleet af voor de zee.’ Harlingen, zegt de vereniging, is vanouds een plaats met een vloeiende overgang tussen bebouwing en zee.

Het gemeentebestuur noch de projectontwikkelaar (genaamd HavenFront) storen zich aan de kritiek. De bouwers gaan onverdroten door. Tegenstanders hebben zonder resultaat tot aan de Raad van State toe geprocedeerd. Hoewel Willemstaete niet paste in het bestemmingsplan, waren de vrijstellingen en ontheffingen die de gemeente verleende rechtmatig, oordeelde de Raad.

Wat de tegenstanders ook stoort, is het gebrek aan samenhang in de visioenen die op het stadhuis rondwaren…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.