De twee kolencentrales in de Eemshaven zijn nu niet meer te stoppen, zegt Henk Moll, hoogleraar duurzame productie en consumptie aan de RUG, en voormalig lid van de Groningse staten voor GroenLinks. Wel krijgen ze het in de publieke opinie steeds zwaarder te verduren. Ze zouden onnodig, achterlijk en vervuilend zijn, valt sinds eind vorig jaar in dag- en weekbladen te lezen.

Deze kritische geluiden roepen de vraag op waarom er rond 2007, toen de vergunningen werden afgegeven, maar weinig ophef was over de energiefabrieken die RWE/ Essent en Vattenfall/Nuon laten bouwen in de Eemshaven. Heeft de provincie Groningen zich zand in de ogen laten strooien, toen ze deze bedrijven de benodigde vergunningen verleende? Staarde ze zich blind op de moderne, potentieel ‘schone’ kolencentrales? Droomde ze ervan prille technologieën zoals CO2 ‘afvangen’ en ondergronds opslaan, in het Noorden tot bloei te brengen? Achtte ze het gebruik van steenkool een onontkoombaar tussenstation op weg naar een volledig duurzame energievoorziening? Of moest de Eemshaven aan nieuwe activiteiten worden geholpen?

Dat laatste, vooral dat laatste, zegt Moll. ‘Die centrales pasten in het eco…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden