Onze nieuwe voorman heeft een grote interesse in cultuur, architectuur en stedenbouw, en brede ervaring op directieniveau bij gemeenten en provincies, vooral in het Noorden. Momenteel is Jan Wibier als zelfstandig adviseur werkzaam op terreinen als ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en infrastructuur.