Beleidsmakers hebben vaak een andere visie op de bedrijventerreinen die zij (her)inrichten dan de ondernemers die er gaan werken. Dat stelt Annet Jantien Smit van onderzoeksbureau Denkbeeld. Zij onderzocht de door ondernemers gewenste gebiedskwaliteiten voor het ministerie van VROM en de gemeenten Groningen en Hilversum. Noorderbreedte vroeg Smit vanuit haar onderzoeksoptiek het ontwerp van Atelier Fryslân voor het zogenoemde Landgoed De Jouwer te beoordelen.

Smit: ‘Beleidsmakers letten op voorzieningen als openbaar groen, stoepjes, asfalt, winkels, lunch-
gelegenheden en kinderopvang. Maar de bouw, groothandel en maakindustrie heeft hieraan weinig behoefte. Als je maar kunt zien dat er gewerkt wordt, vinden ondernemers in deze sectoren.’
De onderzoekster introduceert het begrip ‘werkstijlen’, een variant op leefstijlen. Werkstijlen brengen in beeld wat ondernemers en hun werknemers dagelijks doen en maken, en hoe ruimtelijke kwaliteiten daarbij van economische meerwaarde kunnen zijn. Smit constateert dat verschillende werkstijlen verschillende eisen aan werkmilieus met zich meebrengen. ‘Mensen die kantoorwerk doen, maken tussen de middag graag een ommetje. Maar mensen die de hele dag in een magazijn of ergens op locatie rondsjouwen, willen…

Trefwoorden