‘Beschutting in het open kleilandschap’, dat wilden de bewoners van Berlikum, die zelf het initiatief namen tot een dorpspark van zeven hectare. ‘In het najaar oogsten we met zijn allen de stoofpeertjes.’

Door de ruilverkaveling verdwenen de oude ontsluitingsweggetjes die werden gebruikt als wandelgebied. De bewoners wilden opnieuw een uitloopgebied. En er was nog iets: ‘Laat de oude dorpsstructuur met zijn boomgaarden en windsingels nou toch aan één kant zoals die is’, verwoordt Van Hout de hartstochtelijke wens om het dorp niet aan álle kanten te laten insluiten door nieuwbouw.
In de glorietijd was Berlikum (nu 2.500 inwoners) de twaalfde stad van Nederland. Voor die notering in de toplijst was de ligging aan zee belangrijk, met bijbehorende scheepvaart en handel. Hemmemastate was een belangrijke burcht, net buiten de dijken. Fier op een eigen terp zorgden de bewoners voor hun eigen droge voeten. Toen in de dertiende eeuw de Middelzee dichtslibde, raakte Berlikum zijn verbinding met ze…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.