Heeft het huidige onderwijs nog aandacht voor de cultuurhistorische dimensie van het landschap? Jazeker, en steeds meer in digitale vorm, schrijft Jouke Nijman in reactie op Willem van Toorn.

Natuur is de afstand tussen twee steden, schreef Godfried Bomans. Hier klinkt niet de verzuchting van een door bezorgdheid gekweld natuurliefhebber. Het is een visie op landschap geformuleerd vanuit het gezichtspunt van de stedeling.
Bomans definitie, niet zonder ironie, dateert van 1971 maar is desondanks illustratief voor de algemene vervreemding van de moderne mens van zijn habitat, het landschap. Wat voor gevolgen deze verstoring zou hebben, werd met een schok duidelijk uit het Rapport van de Club van Rome, dat niet lang daarna verscheen (1972). De boodschap was alarmerend: onze planeet verkeerde in een zorgwekkende toestand.
Sinds het rapport is er veel positiefs gebeurd op het gebied van milieubescherming. Toch zien we de gevolgen van de algehele vervreemding nog dagelijks om he…

Trefwoorden