‘Er is veel misgegaan in de provincie, centen waren meer leidend dan kwaliteit, zowel in dorp, stad als landschap.’ Het is een van de zinnetjes waarmee Atelier Fryslân het boekje Samen werken aan de kwaliteit van het Friese landschap heeft gelardeerd. De medewerkers blikken daarin terug op de adviezen die zij in de afgelopen twee jaar hebben uitgebracht aan de provincie Friesland. Een daarvan heeft betrekking op bedrijventerreinen. ‘Kunnen we die ook vormgeven op een manier die recht doet aan de kwaliteiten van het landschap?’ wilden de ruimtelijke raadgevers weten.

Ter beantwoording van deze vraag gaf het atelier drie ontwerpteams de opdracht om terreinen van de gemeenten Lemsterland, Dongeradeel en Smallingerland te onderzoeken ‘op knelpunten en kansen’. Daar rolde het advies uit om al die bedrijventerreinen die er vaak zo onooglijk bijhangen meer te betrekken bij de stad en het landschap. ‘Verknoop bedrijventerreinen met de omgeving door middel van doorgaande routes (…). Maak een goede overgang tussen bedrijventerrein en landschap als kenmerkend onderdeel van het stad- en dorpssilhouet. Meng werken met wonen, recreatie, natuur en bijvoorbeeld waterberging. Maak bij de omgeving passende en aanpasbare gebouwen.’ Deze principes zorgen voor een ‘werkend, multifunctioneel landschap’, meent Atelier Fryslân. ‘Stop met de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen’, beveelt het atelier verder met klem aan. ‘Kies radicaal voor transformatie en herstructurering.’

Trefwoorden