De hoogtekaart kan ideeën losmaken voor de stedenbouw, energiewinning, recreatie of landbouw, en voor de omgang met natuur- en cultuur-historische waarden. In ‘Alles wordt anders’ bespreekt Wim Boetze mogelijkheden om ‘hoog en laag’ in het landschap te benutten.

Het kost wat speurwerk, maar wie goed kijkt op de kleine inzet-hoogtekaart ziet vage slingercontouren van riviermeanders. Het zijn de schimmen van de benedenloop van de Westerwoldse Aa, die zich vroeger in de kwelders van de Dollarddoorbraak meermalen heeft verlegd. Restanten van de latere bekading van de meanders vallen nog te herkennen in het reliëf van de hoogtekaart. De brede Aa-meanders ten oosten van de kaarsrechte omgelegde Westerwoldse Aa liggen ingesneden (blauwe kleur) in een uitgestrekte kwelderplaat (grijswit).
Vanaf 1500 werd de Dollardlob vanuit Bellingwolde en Blijham geleidelijk ingepolderd en verkaveld. Dit resulteerde in een fijn gearceerd patroon van landbouwkavels dat ter weerszijde van de sterk slingerende Westerwoldse Aa tot 1950 heeft bestaan. De landbouwgronden …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden