‘Natuur’ is het kernbegrip in het werk van het Rotterdamse bureau 24h Architecture. Want wie natuur zegt, zegt schoonheid, scheppen, vormenrijkdom, beroering van zintuigen, dynamiek. Het Wegendistrict Groningen/Drenthe van Rijkswaterstaat zetelt sinds half juni in een gebouw dat vanuit deze opvatting is ontworpen. Het staat in Assen, enigszins verdekt opgesteld langs een van de afritten van de A28.

Het kantoor heeft duurzaamheidslabel A, dankzij toepassing van duurzame materialen, zeer hoge isolatiewaarden en een energiezuinige klimaatinstallatie. Het klimaatsysteem bestaat uit een combinatie van vloerkoeling en -verwarming, aangesloten op een warmte- en koudeopslag. Ook de ventilatie is in de vloeren opgenomen. Op het dak liggen zonnepanelen. Het ontwerp weerspiegelt het streven van de rijksoverheid om haar beleid en behuizing duurzaam te laten zijn.
De gevel aan de zuidzijde is gesloten om het geluid van de snelweg en de warmte ’s zomers buiten te houden. Deze gevel is van beton met een reliëf van gefreesd asfalt; een verwijzing naar de taken van Rijkswaterstaat. Ook het groene gezicht van de dienst zal tot uitdrukking komen: regenwater wordt zo over de gevel geleid dat daar planten zullen gaan groeien. Aan de noordzijde is de gevel juist heel open. Dit moet onder meer het publieksgerichte karakter van de organisatie verbeelden.

Trefwoorden