Amsterdam koestert zijn Museumplein, Den Haag zijn Malieveld: bekende binnenstedelijke terreinen, ideaal voor demonstraties en evenementen. Groningen ontbeert zo’n terrein op loopafstand van het centrum. Of toch niet? Sinds enige tijd is immers het Ciboga-terrein beschikbaar. De hekken rond deze langjarige no-go area, waar de geplande woningbouw maar niet van de grond wilde komen, zijn weggehaald. Het 4,5 hectare grote gebied is nu te voet en per fiets weer toegankelijk. Met dank aan de gemeente en vooral aan de Stichting Open Lab Ebbingekwartier, waarin winkeliers en creatieve omwonenden samenwerken om dit deel van de stad leefbaarder te maken.

Het kostte Open Lab veel overredingskracht, maar uiteindelijk ging de gemeente om. Zo kwam circa 1,7 miljoen euro (inclusief Europese subsidie) beschikbaar om het terrein voldoende bouwrijp te maken en te ontsluiten, zodat het de komende vijf jaar kan fungeren als proeftuin voor tussentijdse stedenbouw en tijdelijke architectuur.
In het oog springen de aanwezige en aankomende popup-paviljoens, die zich eenvoudig laten neerzetten en ook zo weer zijn af te breken. Bouwwerken zoals het MOBi-paviljoen, een stapeling van zeecontainers voor kunstenaars, een herberg en een restaurant, een outletcentrum, mobiele tuinen, een duurzaam bamboegebouw en de zwarte kubus van waaruit het Open Lab gegadigden voor tijdelijke vestiging op het terrein tracht te interesseren. ‘Kandidaten genoeg, maar we moeten er hard aan trekken’, verzucht Gerrit Schuurman, als zakelijk leider de matchmaker van Open Lab. ‘De economie zit niet mee.’
‘Minder florissante tijden’ zorgen er ook volgens wethouder Frank de Vries voor dat de inrichting van het Circus-, Boden- en Gasfabriekterrein al jaren stagneert. De bedoeling was vijftien jaar geleden al om het gebied te vullen met een combinatie van wonen en werken. Schuurhuis: ‘De gemeente heeft onvoldoende geld, banken doen moeilijk en ontwikkelaars mijden risico’s.’
Dat het gebied nu toch in gebruik is genomen, mag gezien deze omstandigheden een wonder heten. En de gemeente is zowaar enthousiast. De Vries spreekt van een project waarmee Groningen de boer op kan. Andere gemeenten met rotte kiezen, zoals Leiden en Delft, kwamen al kijken. Gerrit Schuurman spiegelt het idee aan vergelijkbare projecten in Berlijn en Londen, zij het dat die zich vanwege hun succes voorgoed hebben gevestigd. ‘Het zijn places to be geworden.’

Trefwoorden