Windenergie moet. Daarover zijn Friesland, Drenthe en Groningen het eens. Hoe groot is hun bijdrage en waar is ruimte voor (meer) windmolens?

In Friesland staan zo’n vierhonderd solitaire windmolens. De provincie liep in de jaren tachtig van de vorige eeuw voorop met windenergie. Dertig jaar later is van die voorsprong weinig meer over. Maar daar treurt de provincie niet om. Zij vindt de belasting van molens voor het landschap te groot. Of zoals PvdA-gedeputeerde Hans Konst het zegt: ‘Windmolens hebben een forse ruimtelijke impact.’ Alleenstaande exemplaren worden daarom geweerd uit het open gebied.
Op drie plaatsen is er ruimte voor windenergie: bij de kop Afsluitdijk, het industrieterrein van Heerenveen en in het IJsselmeer. In de startnotie van 2010 stond ook nog de gemeente het Bildt in het noordwesten van de provincie genoemd, de ‘kleihoek’. Maar die locatie is geschrapt in het collegeprogramma van PvdA, CDA en de Frysk…

Trefwoorden