Nieuwe prognoses – De bevolkingskrimp op het Friese platteland zal diepere sporen trekken dan tot nu toe verwacht. De nieuwste prognoses voorspellen voor Noordoost-Friesland tussen nu en 2040 een krimp van 8.500 inwoners, terwijl het volgens eerdere voorspellingen ‘slechts’ om 2.800 mensen minder zou gaan (Leeuwarder Courant, 13 oktober 2011).

Deze gegevens zijn gebaseerd op de meest recente regionale bevolkings- en huishoudens-prognose van het Planbureau voor de leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bevolking zal in een derde van de Nederlandse gemeenten met 2,5 procent of meer dalen. Grote dalers zijn Oost-Groningen en Delfzijl en omgeving. In steden met bovenregionale voorzieningen zoals de stad Groningen zal de bevolking nog steeds toenemen.
Waardebehoud onroerend goed in Oost-Groningen – Een hele straat met bordjes ‘te koop’. Het is symbolisch voor één van de meest in het oog springende gevolgen van krimp: moeilijk verkoopbare woningen en winkels, en uiteindelijk leegstand. Dit heeft ook gevolgen voor de leefomgeving: verdere waardevermindering van ander onroerend goed in omliggende plaatsen dreigt….

Trefwoorden