De breedte van de straat suggereert dat hier ooit een kanaal moet hebben gelegen.
En inderdaad, we hebben hier te maken met een overkluisde sluis in het Leekster Hoofddiep in het centrum van het Groningse dorp Leek. De sluis is verdwenen onder een planken vloer. Wat ooit een levendig centrum met schepen in de sluis en handelswaar op de kaden was, is nu met een houten deksel afgesloten. De bloemstukken zorgden voor een nette ingreep, voor een keurig graf zogezegd.
Onder het deksel en de bestrating verderop loopt het water van het Hoofddiep nog beduikerd door in de richting van het Leekstermeer. Het kruis-kunstwerk symboliseert de oude situatie toen weg en kanaal elkaar kruisten. Veel inwoners van Leek zien het ondergrondse Leekster Hoofddiep graag in het dorpscentrum terug als een open kanaal. Een mooie droom, waarin jaarlijkse gondelvaarten passen of vlootschouwen met veel bloemen. De gevels langs de kaden zouden er erg van opknappen.

Trefwoorden