Wanneer opent het ‘loket’ weer? Hoeveel subsidie keert het fonds jaarlijks uit en hoeveel geld heeft het nog in kas? Plus: hoe gaat het de komende tien à vijftien jaar te werk? Luister naar ingewijden en het is duidelijk dat aan het Waddenfonds nieuwe stijl nog gesleuteld moet worden. Optimisten hopen op duidelijkheid in de tweede helft van dit jaar. Anderen verwachten dat de een halfjaar geleden afgesproken overgang van het rijk naar de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland pas in 2013 definitief vorm krijgt.

Enkele zaken staan nu al vast. Het ter compensatie van de gasboringen in het Waddengebied ingestelde fonds beschikt nog over een half miljard euro. Zeker is verder dat het geld bestemd blijft voor duurzame ontwikkeling van natuur, energie, landschap en economie. Het fonds blijft jaarlijks circa 30 miljoen euro uitkeren, waarvan 1 miljoen voor kleine, lokale initiatieven.

De betrokken provinciebesturen zien hun coöperatie liefst uitgewerkt in de vorm van een zogenoemde gemeenschappelijke regeling. Een van de voordelen van die aanpak is dat subsidievragers zich slechts tot één (in Friesland te vestigen) loket hoeven te wenden. De vraag is echter of de provinciale parlementen met dit model instemmen. Provinciale Staten hebben dan namelijk minder in de melk te brokkelen. Zij kunnen nog sl…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden