Op 10 mei heeft het Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland (KKNN) de Kennisagenda Krimp gepresenteerd. Tijdens het vijfde krimpcafé, in Eernewoude, heeft Marjon Galema van het ministerie van Binnenlandse Zaken de agenda in ontvangst genomen van Tialda Haartsen (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, RUG).

Het KKNN heeft als doel een kennisnetwerk rondom krimp op te zetten, kennis te delen en kennis te ontwikkelen. De Kennisagenda dient als officieel startschot van die derde doelstelling. Het idee is dat in de noorde-lijke regio gezamenlijke onderzoeksvragen bestaan die lokaal en provinciaal overstijgend zijn, maar waarvoor het nationale schaalniveau te algemeen is.
De Kennisagenda bevat meer fundamentele onderzoeksvragen die moeten leiden tot inzicht in trends, patronen en samenhangen rondo…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Maar om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd en geld. Wij hebben onze lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je 5 keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden