Op 10 mei heeft het Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland (KKNN) de Kennisagenda Krimp gepresenteerd. Tijdens het vijfde krimpcafé, in Eernewoude, heeft Marjon Galema van het ministerie van Binnenlandse Zaken de agenda in ontvangst genomen van Tialda Haartsen (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, RUG).

Op 10 mei heeft het Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland (KKNN) de Kennisagenda Krimp gepresenteerd. Tijdens het vijfde krimpcafé, in Eernewoude, heeft Marjon Galema van het ministerie van Binnenlandse Zaken de agenda in ontvangst genomen van Tialda Haartsen (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, RUG).

Het KKNN heeft als doel een kennisnetwerk rondom krimp op te zetten, kennis te delen en kennis te ontwikkelen. De Kennisagenda dient als officieel startschot van die derde doelstelling. Het idee is dat in de noorde-lijke regio gezamenlijke onderzoeksvragen bestaan die lokaal en provinciaal overstijgend zijn, maar waarvoor het nationale schaalniveau te algemeen is.
De Kennisagenda bevat meer fundamentele onderzoeksvragen die moeten leiden tot inzicht in trends, patronen en samenhangen rondo…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden